Algemene voorwaarden

Een bestelling geldt als een expliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden gesteld door de koper. 

Een bestelling geldt als een expliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden gesteld door de koper. 


VERKOPER De website & webshop http:// is eigendom van : Zippy's kinderschoenen, Czaar Peterstraat 91, 1018 PH Amsterdam, Nederland. T: +020 2 33 53 65 E: info@zippyskinderschoenen.nl   Eigenaar: Zippy Klumperbeek BTW: 


Beschikbaarheid 


Onze webshop biedt u artikelen aan die ook liggen in de winkel ‘Zippy's kinderschoenen’ in Amsterdam. ls een door u in de webshop gekozen artikel net door een klant in de winkel geselecteerd, dan behouden we het recht de winkelklant verder te bedienen. We gaan ervan uit dat we dit, dankzij ons grote aanbod,  praktisch kunnen uitsluiten en al onze klanten naar wens te kunnen dienen. Indien dit zich toch voordoet, nemen we met u contact op zodat u - indien gewenst - de order kunt herzien. Wij betalen u de respectievelijke artikelen uiteraard onmiddellijk terug. 


Kleur 


‘Zippy's kinderschoenen’ probeert de artikelen zo getrouw mogelijk af te beelden. Houd er echter rekening mee dat zaken als een computerscherm vooral in de kleur kleine afwijkingen kunnen vertonen ten opzichte van de werkelijkheid.


Maten 


De maat die u bestelt, is conform de maat vermeld in het artikel. Schoenmaten kunnen echter van het ene tot het andere merk verschillen. In het geval van een verkeerde maat kunt u het artikel terugsturen. Twijfelt u over de maat, stuur ons gerust een email dan meten wij de binnenkant voor u op. 


Prijs 


Alle prijzen op ‘Zippy's kinderschoenen’ zijn inclusief BTW. Extra kosten zoals verzending zijn niet inbegrepen. Deze worden wel duidelijk meegedeeld bij het overzicht voor het afrekenen. U kunt ze  opzoeken op de website bij verzenden.


Veilig betalen 


Zippy's kinderschoenen biedt u de volgende betalingsmethode: pinpas en Paypal. Uw bestelling dient direct te worden betaald. Wij maken gebruik van een streng beveiligde betalingsomgeving van Paypal. Deze Payment Provider verzorgt de veilige afhandeling van de transacties. Zodra we uw betaling goed ontvangen hebben, gaan we uw bestelling zo snel mogelijk verwerken. Indien de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.


Privacy 


Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Zippy's kinderschoenen gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. 


Overmacht 


In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Daaronder verstaan we zaken als stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. 


Klachten en geschillen 


We hopen vanzelfsprekend dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Mocht u toch klachten hebben over onze diensten, dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina op onze website of door een e-mail te sturen naar info@zippyskinderschoen.nl. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

  1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Geschillen

 

Op overeenkomsten tussen Zippy's kinderschoenen en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.